POKAMITO

Logo i identyfikacja graficzna dla studia castingowego działającego przy domu produkcyjnym DYNAMO.

Dawniej MASKVA.PL

@