PRAWDA EKRANU – Gazeta 38. Festiwalu Filmowgo w Gdyni (2013)

Gazeta 38. Festiwalu Filmowego w Gdyni wydawana przy udziale Telewizji Kino Polska. Stąd ten retro design. Jestem autorem nazwy, logo i layoutu.

Dawniej MASKVA.PL

@