PRZYSTANEK WINO

Logo i uproszczona identyfikacja dla sklepu z winem na Saskiej Kępie w Warszawie.

Dawniej MASKVA.PL

@