MALTA YOUTH CHANGE MAKER SYMPOSIUM – identyfikacja graficzna

Co prawda, pesel wskazuje co innego, ale nadal czujemy się młodzi duchem. Zapewne dlatego poproszono nas o zaprojektowanie identyfikacji graficznej dla MALTA YOUTH CHANGE MAKER SYMPOSIUM. Impreza odbyła się w czerwcu 2023 w Vallettcie na Malcie. Jesteśmy dumni tym bardziej, że imprezę zaszczyciła swoją obecnością sama Roberta Metsola – przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Młodzieży – zmieniaj świat!

Admittedly, our date of birth indicates otherwise, but we still feel young in spirit. This is probably why we were asked to design the graphic identity for the MALTA YOUTCH CHANGE MAKER SYMPOSIUM. The event took place in June 2023 in Valletta, Malta. We are all the more proud that the event was honoured with the presence of Roberta Metsola herself – President of the European Parliament. Youth – change the world!
Dawniej MASKVA.PL

@